Бесплатна достава за нарачки над 1500 денари во Скопје. - Контакт: 075360333 до 16:00ч
Бесплатна достава за нарачки над 1500 денари во Скопје. Контакт телефон: 075 730 024 до 16:00ч

Journal

  Поправки/ Одржиување
  Во Случај на проблем при работењето, исклучете го уредот и контактирајте го вашиот набавувач. Само авторизирани сервисни центри можат да вршат поправки и одржување кои се покриени од гаранцијата. (075 404 621/ 075 404 620)

  Упатсво за чистење на Y.3

  Пред да го искулите уредот, проверете дали главниот прекинувач е на позицијата а “0”

  Секогаш исклучувајте го уредот пред секое чистење

  Почекајте уредот да се излади пред да почнете со секое чистење.

  Извадете го садот за вода со нежно притискање надолу па нанадвор.

  Исчистете го телото и додатоците со мокра крпа, а потоа ибиршете со неабразивна сува крпа
  не користете детергенти.

  Не го изложувајте уредот на прскање од вода и не го потопувајте ни делумно ни целосно во вода или било каква друга течност.

  Отстранување бигор

  Создавањето на бигор е природна последица на користењето на уредот. Бигорот мора да се отсранува на секои 1-2 месеци; ако водата е многу тврда, отстранувајте го бигорот почесто.Користете нетоксично средство за кафемати што вообично е достапно во продавниците. Не користете оцет, луга, сол или киселниа бидејќи може да се отети уредот.

  -Исклучете го уредот
  -Извадете го садот за вода и испразнете го.
  -Наполнете го садот со ратсворот за отстранување бигор,
  следејќи ги инструкциите на пакувањето на средството.
  – Откако ке исплакнете два пати, повторно наполнете го садот.
  – Уредот е спремен за користење.