Бесплатна достава за нарачки над 1500 денари во Скопје. - Контакт: 075360333 до 16:00ч
Бесплатна достава за нарачки над 1500 денари во Скопје. Контакт телефон: 075 730 024 до 16:00ч

Услови за употреба

 • Користење
  www.espressocapsuli.mk, веб-страната може да се користи без никакви трошоци за користењето, а во согласност со наведените услови и правила.
  Корисниците помлади од 18 години не смеат да ја користат веб-страната на Espresso Capsuli (Еспресо Капсули).
  Espresso Capsuli (Еспресо Капсули) Скопје не поседува или одржува информации за никој под 18 години возраст, и веб-страната не е дизајниранa за да привлече некој кој е под 18 годишна возраст.
  Со користењето на интернет продавницaтa на www.espressocapsuli.mk се обврзувате да ги почитувате следниве услови и правила.
  Забранета продажба на алкохолни пијалоци и на лица со возраст под 18 години.
  Со купувањето на овие производи се изјаснувате дека имате над 18 години.

 • Услови
  Условите за купување на производи преку интернет продавницaтa на Espresso Capsuli (Еспресо Капсули) се дефинирани со следниве параметри: нарачка, плаќање, подготовка, испорака, рекламација.
  Испорачателот на производите е Друштво за интернет трговија и услуги Espresso Capsuli (Еспресо Капсули) Скопје кој преку своjaтa интернет продавницa овозможува купување на дел од асортиманот на производи кои се наоѓаат во неговата понуда.
  Kупувач се смета секоe правно и физичко лице кое преку електронски пат ќе нaрача производи од сајтот за е-трговија www.espressocapsuli.mk.
  Сите цени се изразени во македонската национална валута (МКД/ден) со вклучен ДДВ.

 • Нарачка
  Производите се нарачуваат по електронски пат со селектирање на одреден производ и додавање во потрошувачката кошничка. Производите се сметаат за нарачани во моментот кога купувачот ќе избере, нарача и го изврши плаќањето.
  Espresso Capsuli (Еспресо Капсули) Скопје се обврзува да ги испорача сите нарачани производи кои за време на испораката ги има во магацин. Доколку не е во можност да испорача било кој од нарачаните производи, има должност да го контактира корисникот телефонски или преку e-mail и по можност да го замени производот со друг соодветен или да ги врати уплатените средства.

 • Цени
  Цените важат на денот на извршената нарачка и уплата.
  Цените на сите производи на веб страницата www.espressocapsuli.mk се изразени во денари со вклучен ДДВ.
  Espresso Capsuli (Еспресо Капсули) Скопје го задржува правото за промена на цените, во согласност со политиката на компанијата, без известување за корисниците. Корекција на цената нема да биде извршена ако нарачката е прифатена.
 • Изјава за заштита и чување на личните податоци од неовластено користење
  Espresso Capsuli (Еспресо Капсули) се обврзува да ги заштити податоците на своите корисници.
  Сите податоци за корисниците строго се чуваат и достапни се само на оние лица кои ги извршуваат непосредните активности вклучени со корисниците.
  Сите лица во Espresso Capsuli (Еспресо Капсули) Скопје се одговорни за почитување на начелата за заштита на приватноста.

 • Регистрација 
  За да се регистрирате на нашата интернет страна треба да го пополните формуларот даден на www.espressocapsuli.mk
  Купувачот ја сноси одговорноста за точноста и потполноста на внесените податоци при регистрацијата.
  Доколку дојде до промени на поедини податоци кои ги имате внесено при регистрацијата, должни сте да го ажурирате вашиот профил како би не информирале за настанатите промени.

 • Интелектуална сопственост
  Содржината на Espresso Capsuli (Еспресо Капсули) интернет продавницата е заштитена и Espresso Capsuli (Еспресо Капсули) СКОПЈЕ го има еднинственото право за нејзино користење. За секое комерцијално користење на содржината од www.espressocapsuli.mk мора предходно да добиете одобрение и да контактирате на e-mail: sales@espressocapsuli.mk

 • Достапност
  Иако Espresso Capsuli (Еспресо Капсули) настојува да Ви ја даде најдобрата понудена услуга, не може да гарантира дека услугите на Espresso Capsuli (Еспресо Капсули) ќе одговараат на Вашите потреби.
  Espresso Capsuli (Еспресо Капсули) исто така не може да гарантира дека услугите ќе бидат без грешки.
  Доколку дојде до било каква грешка или недоразбирање Ве молиме да се јавите на моб. телефон +38975730024 или на sales@espressocapsuli.mk како истата би ја отстраниле во најбрз можен период.
  Пристапот до Espresso Capsuli (Еспресо Капсули) понекогаш може да биде ограничен поради работа и одржување на истиот или воведување на нови содржини.
  Espresso Capsuli (Еспресо Капсули) Скопје го задржува правото на измена на овие услови и правила без претходна најава. Сите промени се применуваат на користењето на Espresso Capsuli (Еспресо Капсули) веб страната.
  Доколку не се сложувате со наведените правила на користење или не сакате да ги прифатите, Ве молиме да не контактирате со своите забелешки.
  За тоа време Ве молиме да не ги користите уcлугите на нашата интернет продавница на веб страната www.espressocapsuli.mk