Бесплатна достава за нарачки над 1500 денари во Скопје. - Контакт: 075360333 до 16:00ч
Бесплатна достава за нарачки над 1500 денари во Скопје. Контакт телефон: 075 730 024 до 16:00ч

Рефундација

Во случај на враќање на производите, купувачот е должен да укаже на оправдана рекламација на  моб: +389 75 730 024 или преку e-mail: sales@espressocapsuli.mk

Купувачот има право на рекламација во следниве случаеви:

-испорака на производи кои не се нарачани;
-испорака на производи на кои им е истечен рокот на употреба.

ESPRESSO CAPSULI DOO не обезбедува гаранција или враќање на производи и/или парични средства за производи кои не се купени од нашата веб страница.